• ANBI

    Een overzicht van onze stukken.

ANBI Informatie

Juridisch gezien is CLC Utrecht een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘City Life Church Utrecht,’ en beschikt over een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling).
Hieronder vind je onze ANBI-gegevens op een rij.

City Life Church
KVK: 59532289
RSIN: 853537240

E-mail: connect@clcutrecht.nl

Bezoekadres
Kromme Nieuwegracht 62
3512 HL Utrecht

IBAN: NL61INGB0004539783
BIC: INGBNL2A
TNV: CLC Utrecht, Nieuwegein

Doelstelling
Een grote, groeiende, inspirerende kerk bouwen waar generaties Jezus, zijn kerk en de Bijbel leren kennen en liefhebben. Een aantrekkelijk en gepassioneerd thuis waar God graag werkt. Waar mensen door vernieuwd denken, veranderd leren leven in Gods beloften en groeien in liefde, leiderschap en invloed, zowel in de kerk als op elk ander gebied in de wereld rondom ons.

Meer informatie
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Hoofdlijnen beleidsplan

Bestuur
Het bestuur van City Life Church Utrecht wordt momenteel gevormd door een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Financiële verantwoording
Volgens de ANBI richtlijnen voor kerken zullen we in het voorjaar, voor 1 juli 2016, een verantwoording publiceren van het boekjaar 2015.